×
 

Hoppa till innehållet

Synpunkter på verksamheten

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

Elev och lärare i samtal i klassrummet

Såhär gör du för att lämna dina synpunkter

 1. 1

  Prata med skolan först

  I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till aktuell skolpersonal. Om du inte får hjälp av personal på skolan bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

 2. 2

  Att lämna ett klagomål till huvudmannen

  Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor.

 3. 3

  Huvudman tar emot dina synpunkter

  När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen som, såvida du inte valt att vara anonym, kommer att bekräfta att synpunkterna mottagits.