×
 

Hoppa till innehållet

Systematitiskt kvalitetsarbete

Hur roligt låter det egentligen med systematiskt kvalitetsarbete? Nä vi vet, men hur låter det att du som elev får tycka till om undervisningen på skolan mer än en gång per år? Dessutom följer vi upp din väg mot målen flera gånger per år.

Du som elev får göra din röst hörd. Då kan vi också se till att du trivs, mår bra och fånga upp utvecklingsområden – lite som att lämna in bilen på service i tid.

Om vårt kvalitetsarbete på Drottning Blanka

Övergripande ansvar finns hos ledningsgruppen bestående av verksamhetschef, skolchefer som har stöd av ansvariga inom kvalitet, marknad, ekonomi och HR. Arbetet utgår från det gemensamma kvalitetshjulet och tillsammans med rektorerna ansvarar vi för att underhålla en välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.

I slutet av varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer. Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas kvalitetsrapporter.

Två elever i ett klassrum

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?