Globalt engagemang Samhällsvetenskapsprogrammet

Om du är intresserad av din omvärld samt internationella och globala frågor så är detta rätt utbildning för dig.

Elev med en jordglob

Om profilen Profilen öppnar för sök skolstart HT 2025

Globalt engagemang är en av våra profiler (utbildningar) inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Om du är intresserad av din omvärld samt internationella och globala frågor så är detta rätt utbildning för dig.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elever i ett klassrum

Detta händer under din tid på Globalt engagemang

 • År 1 - Personligt

  Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

  Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Utvecklar din kommunikationsförmåga
  • Skapar förståelse för människors tankar, känslor och olika förutsättningar
  • Lär oss att använda vetenskapliga förhållningssätt
  Närbild på elev i ett klassrum
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar utifrån lokala vinklar.

  Hur kan t.ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historien för roll idag och för framtiden?

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Politik och ekonomi
  • Sverige i världen
  • Individen i samhället utifrån olika perspektiv
  • Gör temaarbeten utifrån olika perspektiv ex. miljö i fokus
  • Gör profilinriktade studiebesök
  Elever i ett klassrum
 • År 3 - globalt

  Nu stärks dina samhällsvetenskapliga kompetenser och du utvecklar din förmåga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband ytterligare.

  Du breddar din syn på hur samhället i vårt land samspelar med övriga länders och utvecklar ett globalt synsätt.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Praktisk samhällskunskap
  • Geografi ur 99 perspektiv
  • Globalt samarbete ur ett historiskt perspektiv
  • Övar på vetenskapligt skrivande
  Närbild på händer som skriver på ett tangentbord

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Lärare
 • Projektledare
 • Statsvetare
 • Journalist
 • Utredare

Mål – Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni
Elever i ett klassrum

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SASAM

Elever i ett klassrum

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Geografi 1 100
  • Historia 2a 100
  • Religionskunskap 2 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Samhällskunskap 3 100
  • Programfördjupning 300
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?