Medicin Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen passar dig som är intresserad av vetenskap, analys, experiment och laborationer och som vill studera vidare efter gymnasiet.

Elever i vita rockar i en labbsal

Om profilen

Medicin är vår profil på Naturvetenskapliga programmet. Utbildningen passar dig som är intresserad av vetenskap, analys, experiment och laborationer och som vill studera vidare efter gymnasiet. Här rustas du med värdefulla insikter och kunskaper inför en framtid full av spännande möjligheter.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elever i vita rockar i en labbsal

Det händer under din tid på Medicin

 • År 1 - Personligt

  Du får en introduktion till naturvetenskapliga, matematiska och tekniska begrepp och hur de används inom vetenskapen. Redan i år 1 utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Experiment
  • Laboratorier
  • Fältstudier
  Elever i vita rockar och skyddsglasögon
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas din förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning och systematiska
  iakttagelser. Du får även reda på hur läkemedel fungerar och hur de framställs.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Övar laborationsteknik
  • Lyssnar till gästföreläsningar
  • Fokuserar på sjukvård och läkemedel
  • Gör studiebesök
  Lärare undervisar i medicin
 • År 3 - globalt

  Nu stärks dina kunskaper kring att argumentera och uttrycka dig naturvetenskapligt och matematiskt, även på engelska. Du känner dig allt mer säker på hur man bearbetar och tolkar olika typer av information och omsätter idéer i praktisk handling.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Möjlighet att åka utomlands för erfarenhetsutbyte med andra skolor i Europa
  • Studiebesök hos olika verksamheter som arbetar i laboratoriemiljö
  Elev presenterar framme vid talan

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Läkare
 • Sjukvårdare
 • Ingenjör
 • Apotekare
 • Tandläkare
 • Veterinär

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elever i ett klassrum

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred gymnasieutbildning med oändliga möjligheter. Vi erbjuder inriktningen naturvetenskap med profil medicin. Speciellt för naturvetenskapliga utbildningar är att de ger träning i att använda och förstå vetenskapliga metoder. Du som elev lär dig skilja på spekulationer och på vedertagna fakta. Du får chansen att lösa problem och dra slutsatser på ett vetenskapligt sätt. All kunskap du tar del av, har samlats ihop av diverse historiska människor under årens gång, kanske är det just du som bygger vidare på det arvet. Detta kan vara ditt första steg mot en karriär som läkare, ingenjör, tandläkare eller biolog.

Ansökningskod: NANAT

Elever i vita rockar i en labbsal

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Biologi 1 100
  • Fysik 1a 150
  • Kemi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Biologi 2 100
  • Fysik 2 100
  • Kemi 2 100
  • Matematik 4 100
  • Bioteknik 100
  • Naturvetenskaplig specialisering 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?