Räddningsmedicin Vård- och omsorgsprogrammet

På profilen Räddningsmedicin ligger fokuset här på akutsjukvård.

Elever med en räddningsdocka

Om profilen

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården! Sedan höstterminen 2023 ger yrkesprogram även grundläggande högskolebehörighet. Du kan även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev och lärare med en syrgasmask

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

 • År 1 - Personligt

  Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

  Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Kommunikation och bemötande i vården
  • Psykologiska processer
  • Hälsomedvetenhet
  • Fysiologi/anatomi
  • Farmakologi
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) på t.ex. äldreboenden
  • Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet
  Närbild på syrgasmask
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt hos lokala arbetsplatser. Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och
  deras biverkningar.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Bemötande vid olika psykiska sjukdomar, diagnoser och funktionsnedsättningar
  • Provtagningar och praktiskt arbete
  • Samhällsinsatser för utsatta grupper
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

    

  • Deltagande som figurant inom brand- och ambulanssjukvården
  elever och lärare samlade runt en docka
 • År 3 - Globalt

  Under ditt sista år stärks dina kompetenser ytterligare mot arbetet inom akutsjukvård. Du lär dig också hur du kan ge den bästa patientvården utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och arbeta i andra länder. Du ges
  möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och många av våra elever genomför den utomlands hos någon av våra samarbetspartners!

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Akuta sjukdomar och skador
  • Medicinskteknisk utrustning och provtagning
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom vald specialisering
  • Möjlighet till studieresa eller APL i Europa
  elever med en docka

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Intensivvårdssköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Undersköterska
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Personlig assistent
 • Mentalskötare
 • Brandman
 • Arbetsterapeut

Mål – Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
lärare och en räddningsdocka

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som sedan höstterminen 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik.

Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns två olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Programkod: VO

Lärare visar upp en docka för elever

Poängplan

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Anatomi och fysiologi 1 50
  • Anatomi och fysiologi 2 50
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
  • Gerontologi och geriatrik 100
  • Hälso- och sjukvård 1 100
  • Hälso- och sjukvård 2 100
  • Omvårdnad 1 100
  • Omvårdnad 2 100
  • Psykiatri 1 100
  • Psykiatri 2 100
  • Psykologi 1 50
  • Samhällskunskap 1a2 50
  • Social omsorg 1 100
  • Social omsorg 2 100
  • Vård- och omsorgsspecialisering 100
  • Räddningsmedicin 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?