Kriminologi Samhällsvetenskapsprogrammet

Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Elev pekar ut en brottsplats

Om profilen

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev visar upp ett fynd från brottsutredningen

Detta händer under din tid på Kriminologi

 • År 1 - Personligt

  Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp och kriminologi. Du studerar teorier
  och förklaringar till olika typer av brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

  Vi diskuterar också Polisens, Kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället och du utvecklar din förståelse för dina såväl som andras drivkrafter och beteenden.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Gärningsmannaprofilering
  • Diskuterar straff eller vård
  • Sociologiska och psykologiska perspektiv på brott
  • Föreläsare från Polisen och Kriminalvården
  Elev pekar ut en brottsplats
 • År 2 - Lokalt

  Du fördjupar dig nu inom kriminologiska teorier och metoder. Vi diskuterar hur de sociala strukturerna på anstalter påverkar möjligheten till återanpassning i samhället.

  Vi tittar även på hur gängkriminalitet, narkotika och ungdomsbrott påverkar samhället och individen: Hur kan vi som samhälle agera för att minska denna typ av kriminalitet?

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Fängelsemiljöns påverkan
  • Narkotika och beroende
  • Rättegångsobservation
  • Studiebesök på rättspsykiatrin och lokala rättsinstanser
  Elev läser en bok på lektion
 • År 3 - Globalt

  Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom kriminologi och du förbereds för vidare studier inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi.

  Genom våra internationella samarbeten lär du dig mer om det senaste inom kriminologisk forskning ur ett globalt perspektiv.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Massmedia och brott
  • Modern kriminologi
  • Brott ur ett globalt perspektiv
  • Kriminalteknik
  • Polisiära arbetsmetoder
  Elever på lektion

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Kriminolog
 • Civilutredare
 • Beteendevetare
 • Jurist
 • Socionom
 • Polis

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elev visar upp en brottsutredning

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SABET

Elever som är nöjda med sin utbildning

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Rätten och samhället 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?