×
 

Hoppa till innehållet

Bubblar du också av frågor som bara MÅSTE ut?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola. Vi hoppas att svaren kan vara till din hjälp. Om du fortfarande behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig direkt till oss.

Elever i ett grupprum

Vanliga frågor och svar

 • Drottning Blankas Gymnasieskola Jakobsberg är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

  VAD ÄR EN FRISKOLA?
  En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Drottning Blanka Jakobsberg har lång erfarenhet av att arbeta med elever på de praktiska programmen och många elever väljer DBGY Jakobsberg för att skapa möjlighet till arbete efter studenten. Men också för att elever på de teoretiska programmen får mycket mer uppmärksamhet och stöd när de praktiska programmen är ute på sin APL. Skolan har också omvittnat mycket duktiga lärare. På skolan får du som elev din egen heltidsmentor, som hjälper och stöttar dig genom dina tre år på skolan, så du kan nå dina mål och ta din efterlängtade student.

 • Det går ca 350 elever på skolan.

 • Skolan startade som Didaktus år 2000, och år 2022 blev skolan en av Drottning Blankas gymnasieskolor.

 • Du hittar besöksadress och kontaktuppgifter på sidan kontakta oss.

 • Skolan lånar ut CromeBook från det eleven börjar årskurs 1, tills man slutar och tar studenten i årskurs 3. Eleven har under de tre åren frihet att ta hem sin dator för att kunna arbeta hemma. Men man har också som elev ett stort ansvar att ta väl hand om sitt datorverktyg så att det håller i tre år.

 • Skolan erbjuder Franska, och Spanska, steg 1-3 som moderna språk.

 • Ja, skolan har egen matsal där lunchen serveras varje dag.

 • Skoldagen börjar oftast runt 8.30 och slutar vid 16.30, men det varierar såklart ibland mellan olika dagar.

 • Skolan hyr en idrottslokal hos närliggande Friskis&Svettis, men sedan har eleverna även en del uteidrott.

 • Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie och yrkesvägledare samt rektor. Vi jobbar mot att varje elev skall få träffa en specialpedagog när man börjar åk1, för att kartlägga om det finns några speciella behov av t.ex anpassningar eller annat stöd.

 • Ja läxhjälp erbjuds i skolans ”pluggstuga” vissa tider på dagen.

 • Skolan har elevråd som hjälper till att arrangera roliga aktiviteter på skolan, t.ex spel och danskvällar, pingisturnering och annat kul som svetsar ihop klasser i skolan. Skolan har sedan 2007 en årlig Nobelfest för årskurs 3, den stöttar alltid elevrådet och skolans ambasadörer upp med servering mm. Det brukar vara väldigt uppskattat.

 • På gymnasiet lägger vi upp en egenvårdsplan. Det vill säga att eleven och vårdnadshavare är ansvariga för att eventuell medicin sköts av eleven. I vissa fall, tex epilepsimediciner, så skriver man in i planen att skolan förvarar någon dos på speciellt ställe, som är känt för dem som måste veta om var medicinen finns.

 • Ja skolan har ett väldigt fint bibliotek med en utbildad bibliotekarie.

 • Just nu finns det två klasser inom vård- och omsorgsprogrammet, annars är det en klass per program.

 • Aktuella medelpoäng och antagningsgränser hittar du på sidan meritpoäng.

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren som har hand om byte av gymnasium. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 • Du hittar aktuella läsårstider här.

 • Allt du behöver veta för ditt gymnasieval hittar du på sidan Söka till DBGY Jakobsberg.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Om du vill läsa ett yrkesprogram (t.ex. hantverksprogrammet och vård- & omsorgsprogrammet) måste du ha godkänt i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoängen är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål om skolan kan du göra det här

 • Om du saknar inloggningsupgifter till Schoolsoft kan du kontakta din/din ungdoms mentor, rektor eller administratör. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss.

 • Du hittar Schoolsoft för Drottning Blankas Gymnasieskolor här.

 • Ja, vi ger busskort till de elever som har mer än 6 km från skolan. Det är kommunerna som avgör avstånd och vem som har rätt till busskort. Om du går på ett program med praktik APL och du behöver busskort, så får alla det.