×
 

Meritpoäng för DBGY Örebro

Är du nyfiken på om du har de betyg och meritpoäng som krävs för att komma in på Drottning Blanka Örebro? På den här sidan har vi samlat information om meritpoäng, antagningspoäng och medelpoäng för våra program. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Antagningspoäng och medelpoäng för DBGY Örebro

Samhällsvetenskapsprogrammet (2022)

Samhällsvetenskapsprogrammet hade år 2022 en medianpoäng på 195 och en antagningsgräns på 172.5 poäng.

Hantverksprogrammet (2022)

Hantverksprogrammet hade år 2022 en medianpoäng på 205 och en antagningsgräns på 105 poäng.

Försäljnings- och serviceprogrammet (2022)

Försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. Handels- och administrationsprogrammet) hade år 2022 en medianpoäng på 163.75 och en antagningsgräns på 110 poäng.

Barn- och fritidsprogrammet (2022)

Barn- och fritidsprogrammet hade år 2022 en medianpoäng på 171.25 och en antagningsgräns 87.5 poäng.

Hur räknar jag ut min meritpoäng?

Din meritpoäng är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Om du däremot har betyg i moderna språk räknas detta in i din meritpoäng som ett 17:e betyg, och du kan då få en högre meritpoäng. Baserat på 16 betyg kan du som max få 320 i meritpoäng, men 340 med ett 17:e betyg i moderna språk inräknat. Meritpoäng kallas också för betygspoäng eller meritvärde. Räkna ut din meritpoäng via knappen nedan!

Vad är antagningspoäng och medelpoäng?

Antagningspoäng motsvarar den lägsta meritpoängen som behövs för att bli antagen till programmet. Ibland kan antagningspoängen förändras mellan den preliminära antagningen och det slutgiltiga beskedet, och det är därför som ny statistik ibland står utskriven som preliminär. Kom ihåg att antagningspoängen också kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Medelpoäng är summan av alla intagna elevers meritpoäng på ett specifikt program, delat med antalet elever.