×
 

Hoppa till innehållet

Meritpoäng för DBGY Örebro

Är du nyfiken på om du har de betyg och meritpoäng som krävs för att komma in på Drottning Blanka Örebro? På den här sidan har vi samlat information om meritpoäng, antagningspoäng och medelpoäng för våra program. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Elever i skolans gemensamma lokaler

Antagningspoäng och medelpoäng för DBGY Örebro

Barn- och fritidsprogrammet (2023)

Barn- och fritidsprogrammet hade år 2023 en medianpoäng på 170 och en antagningsgräns 110 poäng.

Försäljnings- och serviceprogrammet (2023)

Försäljnings- och serviceprogrammet hade år 2023 en medianpoäng på 170 och en antagningsgräns på 155 poäng.

Hantverksprogrammet (2023)

Hantverksprogrammet hade år 2023 en medianpoäng på 155 och en antagningsgräns på 82,5 poäng.

Samhällsvetenskapsprogrammet (2023)

Samhällsvetenskapsprogrammet hade år 2023 en medianpoäng på 192,5 och en antagningsgräns på 180 poäng.

Hur räknar jag ut min meritpoäng?

Din meritpoäng är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Om du däremot har betyg i moderna språk räknas detta in i din meritpoäng som ett 17:e betyg, och du kan då få en högre meritpoäng. Baserat på 16 betyg kan du som max få 320 i meritpoäng, men 340 med ett 17:e betyg i moderna språk inräknat. Meritpoäng kallas också för betygspoäng eller meritvärde. Räkna ut din meritpoäng via knappen nedan!

Elever i skolans gemensamma lokaler

Vad är antagningspoäng och medelpoäng?

Antagningspoäng motsvarar den lägsta meritpoängen som behövs för att bli antagen till programmet. Ibland kan antagningspoängen förändras mellan den preliminära antagningen och det slutgiltiga beskedet, och det är därför som ny statistik ibland står utskriven som preliminär. Kom ihåg att antagningspoängen också kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Medelpoäng är summan av alla intagna elevers meritpoäng på ett specifikt program, delat med antalet elever.