×
 

Hoppa till innehållet

Bubblar du också av frågor som bara MÅSTE ut?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola. Vi hoppas att svaren kan vara till din hjälp. Om du fortfarande behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig direkt till oss.

Elever är glada på lektionen

Vanliga frågor och svar

 • Aktuella datum och tider för öppet hus hittar du på vår sida för öppet hus.

 • Aktuella läsårstider hittar du här.

 • Du hittar allt du behöver veta om gymnasievalet på vår sida Söka till DBGY Gävle.

 • 2013

 • Skolan har inte en elevsalong som är öppen på regelbunden basis, utan externa bokningar tas endast emot vid specifika tillfällen. De behandlingar som erbjuds varierar beroende på tillfälle men vanligtvis kan vi erbjuda

 • Drottning Blanka Gävle är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

  VAD ÄR EN FRISKOLA?
  En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • 270 elever går på skolan fördelade på 4 olika program.

 • Vi finns på Centralplan 5 i moderna, nyrenoverade lokaler med närhet till tåg och bussar. 

 • Ja vi har ett mindre skolbibliotek där du kan låna både svensk litteratur, engelsk litteratur och här lånar du också din egen kurslitteratur.

 • Då kontaktar du din klassmentor eller skolsköterskan som hjälper dig med det.

 • Eftersom vi ligger så centralt, erbjuder vi alla våra elever ett matkort så de kan äta sin lunch ute.

 • Nej, men vi har ett aktivt elevråd med representanter från olika klasser som träffas vaje månad.

 • Matkortet är laddat med 60kr/dag.

 • Utbudet av restauranger varierar. Du hittar de aktuella restaurangerna i schoolsoft eller på skolans anslagstavla.

 • Vi har mattestuga 1 g/v och något vi kallar studieverkstad (där man kan få hjälp med alla kurser) 1 g/v.

 • Vår elevhälsa på skolan består av kurator, skolsköterska och specialpedagog. Ja, självklart kan man få särskilt stöd men innan en elev beviljas särskilt stöd måste skolan göra en utredning kring detta. Extra anpassningar i klassrummet har däremot alla elever som riskerar att inte nå godkända betyg rätt till för att lyckas med sin skolgång.

 • Här kan du hitta information & riktlinjer om egenvård, samt den blankett som ska fyllas i.

 • Vi erjuder som moderna språk tyska, spanska och franska från steg 1-4. Vi erbjuder också möjligheten att läsa modersmål i arabiska och somaliska.

 • Idrotten bedriver vi i fräscha lokaler på Sporthuset Gävle Strand. Det är en liten multiarena för motionsidrott placerad på Redargatan 11, ca 15 min. promenad från skolan. Det finns 3 aktivitetshallar för badminton, innebandy, bordtennis, pickleball m.m, en gruppträningslokal, ett gym och en box för open gym. (f.d CrossFit lokal)

 • Schemat varierar men vanligast är att eleverna startar kl.8.30 och slutar kring 16.00. Lektionerna är oftast 75-85. min. men varierar beroende på ämne.

 • Under hela din studietid får du låna en dator av märket ASUS Chrome books.

 • Akutella meritvärden och antagningsgränser hittar du på vår sida för meritpoäng.

 • Carola Oscarsson Biträdande rektor/ SYV

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Om du vill läsa ett yrkesprogram (t.ex. hantverksprogrammet och vård- & omsorgsprogrammet) måste du ha godkänt i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoängen är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål om skolan kan du göra det här

 • Om du saknar inloggningsupgifter till Schoolsoft kan du kontakta din/din ungdoms mentor, rektor eller administratör. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss.

 • Du hittar Schoolsoft för Drottning Blankas Gymnasieskolor här.

 • Busskort ansöker du om hos din hemkommun där du är folkbokförd