×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitetsresultat

På denna sida hittar du både vår lokala kvalitetsrapport och våra kvalitetsrapporter och betygsstatistik för Drottning Blankas Gymnasieskolor på huvudmannanivå. Här kan du se hur både vi och våra systerskolor ständigt arbetar med att bli ännu bättre.

Lärare hjälper flera elever

Andel elever med examen

En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p.

Lärare och elev står framme vid tavlan

Genomsnittlig betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E). Betyg i utökade kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.

Varje kursbetyg poängsätts enligt E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20, multipliceras med kursernas omfattning i kurspoäng och divideras sedan med 2400. Det möjliga maxvärdet är 20.0.

Lärare och elev i samtal i ett klassrum

Har du frågor?

Du kan alltid kontakta oss direkt, eller läsa mer om vårt kvalitetsarbete.