Räddningsmedicin Vård- och omsorgsprogrammet

På profilen Räddningsmedicin ligger fokuset här på akutsjukvård.

Elever med en övningsdocka

Om profilen

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården! Sedan höstterminen 2023 ger yrkesprogram även grundläggande högskolebehörighet. Du kan även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev och lärare sätter på en syrgasmask på en docka

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

 • År 1 - Personligt

  Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

  Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Personlig hälsa
  • Kroppens fysiologi och anatomi
  • Det vårdande förhållningssättet
  • Ergonomi
  • Smitta och smittspridning
  • Inspirerande studiebesök
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) – första mötet
  • Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet
  Elever och lärare under lektion i räddningsmedicin
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser.

  Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Prehab och rehab
  • Sjukdomar och skador
  • Medicintekniska åtgärder
  • Provtagningar
  • Palliativ vård
  • Yrkesorienterade lokala studiebesök
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) – utveckla dina färdigheter
  • Möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
  Elever tränar på att ta blodprov
 • År 3 - globalt

  Under ditt sista år stärks dina kompetenser ytterligare mot arbetet inom akutsjukvård. Du lär dig också hur du kan ge den bästa patientvården utifrån biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Akutsjukvård
  • Pandemier
  • Etik inom sjukvården
  • Globalt perspektiv (krig, kris och katastrof)
  • Psykologiska aspekter
  • Global samverkan
  • APL – förberedelse inför yrkesliv
  Elever på räddningsmedicin

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Intensivvårdssköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Undersköterska
 • Personlig assistent
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Apotekstekniker

Mål – Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
Närbild på en syrgasmask

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som sedan höstterminen 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik.

Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns två olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Programkod: VO

Lärare och elever med en övningsdocka

Poängplan

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Anatomi och fysiologi 1 50
  • Anatomi och fysiologi 2 50
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
  • Gerontologi och geriatrik 100
  • Hälso- och sjukvård 1 100
  • Hälso- och sjukvård 2 100
  • Omvårdnad 1 100
  • Omvårdnad 2 100
  • Psykiatri 1 100
  • Psykiatri 2 100
  • Psykologi 1 50
  • Samhällskunskap 1a2 50
  • Social omsorg 1 100
  • Social omsorg 2 100
  • Vård- och omsorgsspecialisering 100
  • Räddningsmedicin 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?