Hälsa och omsorg Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen passar dig som inte riktigt vet ännu inom vilket vårdområde du vill arbeta i framtiden.

Elever tar blodtryck på varandra

Om profilen

Profilen startar höstterminen 2024.

Hälsa och omsorg är en av våra profiler (utbildningar) inom Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen passar dig som inte riktigt vet ännu inom vilket vårdområde du vill arbeta i framtiden eller för dig som vill arbeta brett inom omvårdnad och sjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården! Sedan höstterminen 2023 ger yrkesprogram även grundläggande högskolebehörighet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

lärare visar upp en docka av kroppen

Detta händer under din tid på Hälsa och omsorg

 • År 1 - Personligt

  Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

  Du bildar dig även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Kommunikation och bemötande i vården
  • Psykologiska processer
  • Hälsomedvetenhet
  • Farmakologi
  • Din första APL (arbetsplatsförlagt lärande) på t.ex. äldreboenden
  • Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet
  Elever tar blodtryck på varandra
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hantverkets tekniker, produkter och verktyg för styling inom exempelvis TV, film, reklam, foto och teater.

  Nu får du även ge dig ut i branschen till lokala arbetsplatser där du utvecklar en hög servicenivå och god försäljningsteknik.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Fördjupning inom bemötande
  • Provtagningar och praktiskt arbete
  • Vård i livets slut
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom ex. LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
  Elev och lärare tar blodprov på en dockarm
 • År 3 - globalt

  Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik i akuta skeden.
  Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Akuta och psykiska sjukdomar och diagnoser
  • Medicinteknisk utrustning och provtagning
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ex. sjukhus, vårdcentraler och inom psykiatrin
  • Möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
  Elever tar blodtryck på varandra

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Fysioterapeut
 • Undersköterska
 • Personlig assistent
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Apotekstekniker

Mål – Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
Närbild på en blodtrycksmätare

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som sedan höstterminen 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik.

Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns två olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Ansökningskod: VO

Lärare visar upp en docka av kroppen för elever

Poängplan

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Anatomi och fysiologi 1 50
  • Anatomi och fysiologi 2 50
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
  • Gerontologi och geriatrik 100
  • Hälso- och sjukvård 1 100
  • Hälso- och sjukvård 2 100
  • Omvårdnad 1 100
  • Omvårdnad 2 100
  • Psykiatri 1 100
  • Psykiatri 2 100
  • Psykologi 1 50
  • Samhällskunskap 1a2 50
  • Social omsorg 1 100
  • Social omsorg 2 100
  • Vård- och omsorgsspecialisering 100
  • Friskvård och hälsa 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?