×
 

Hoppa till innehållet

Bubblar du också av frågor som bara MÅSTE ut?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola. Vi hoppas att svaren kan vara till din hjälp. Om du fortfarande behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig direkt till oss.

Elever sitter tillsammans i skolan

Vanliga frågor och svar

 • Aktuella datum och tider för öppet hus hittar du här.

 • Du hittar allt du behöver inför ditt gymnasieval på sidan Söka till DBGY Stockholm Södra.

 • Du hittar aktuella läsårstider här.

 • Skolan startade 2013 i Stockholm, och 2015 flyttade vi till Blåsut, Enskede.

 • Drottning Blanka Stockholm Södra är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

  VAD ÄR EN FRISKOLA?
  En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Vi har engagerade lärare och mentorer som från första dagen handleder dig i dina studier för att du ska lyckas. Vi deltar aktivt i vårt närsamhälle med studiebesök och praktik som ett naturligt inslag i utbildningen. Vi är en certifierad FN-skola och arbetar med de globala målen i hela utbildningen. På Samhällsvetenskapsprogrammet fördjupar du dig i aktuella samhällsfrågor utifrån teori och metod inom kriminologi. På Ekonomiprogrammet får du chansen att starta och driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet och engagera dig i globala frågor. På Vård- och omsorgsprogrammet har vi regelbundna katastrofövningar och praktik i akutsjukvård och räddningsmedicin. Du har även möjlighet att åka på ulandspraktik i ett europeiskt land i årskurs 3.

 • Det går ca 650 elever på skolan.

 • Du hittar aktuell adress och övriga kontaktuppgifter under Kontakta oss.

 • SABET har 3 klasser, EKJUR har 2 klasser, EKEKO har 1 klass, BFPEA har 1 klass och VOVAR har 1 klass.

 • JA, bemannat del av veckan.

 • JA. Elevkår, Skol-IF, FN-elevförening, Elevråd, Ambassadörer

 • JA, Elevhälsan består av 1, 5 kurator, 1 skolsköterska, SYV, Specialpedagog samt Skolledning. Specialpedagog har stödtid 1 h /vecka i samtliga ämnen . Utökad stödtid matematik

 • JA, 1 h stödtid/vecka i samtliga ämnen . Utökad stödtid matematik

 • Detta kan du få hjälp med genom att kontakta skolsköterskan.

 • Vi erbjuder Franska steg 3-4, Tyska steg 1-4 och Spanska steg 3-4

 • Praktiska moment utförs utomhus eller i vår idrottshall, teori i lektionssalar

 • De flesta lektioner startar mellan 8.30 och 9.00 och skoldagen är slut mellan 14 och 16, med en lunchrast på minst 40 minuter. Men det kan såklart variera.

 • Vi har egen matsal med mat från Canteen. Vi serverar gratis frukost mellan 8.00-9.00 och har en kiosk på skolan.

 • Du får under din studietid låna en dator av märket Chromebook.

 • Du hittar aktuella medelvärden och antagningsgränser på vår sida för meritpoäng.

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren som har hand om byte av gymnasium. Du hittar aktuella kontaktuppgifter under Kontakta oss.

  Du kan också göra en ansökan på bytagymnasium.se!

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Om du vill läsa ett yrkesprogram (t.ex. hantverksprogrammet och vård- & omsorgsprogrammet) måste du ha godkänt i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoängen är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål om skolan kan du göra det här

 • Om du saknar inloggningsupgifter till Schoolsoft kan du kontakta din/din ungdoms mentor, rektor eller administratör. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss.

 • Du hittar Schoolsoft för Drottning Blankas Gymnasieskolor här.

 • Det brukar vara kommunen som avgör om du får busskort eller inte. Regeln brukar vara att du måste bo minst 6 KM från skolan för att ha rätt till busskort.