Kriminologi Samhällsvetenskapsprogrammet

Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Lärare och elever i ett klassrum

Om profilen

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elever i ett klassrum

Detta händer under din tid på Kriminologi

 • År 1 - Personligt

  Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp och kriminologi. Du studerar teorier och förklaringar till olika typer av brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

  Vi diskuterar också polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället och du utvecklar din förståelse för dina såväl som andras drivkrafter och beteenden.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Gärningsmannaprofilering
  • Arbetar med hur kriminalitet påverkar samhället och vad som gör en människa kriminell
  • Föreläsare från Polisen och Kriminalvården
  Elever i ett klassrum
 • År 2 - lokalt

  Du fördjupar dig nu inom sociologiska och psykologiska teorier och metoder. Vi diskuterar staten som förövare, brott mot mänskligheten och hur vi som samhälle kan agera för att minska olika typer av kriminalitet. Vi studerar även freds- och konfliktkunskap. Vi tittar också på hur gängkriminalitet, narkotika och ungdomsbrott påverkar samhället och individen: Hur kan vi som samhälle agera för att minska denna typ av kriminalitet?

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Fängelsemiljöns påverkan
  • Rättegångsobservation
  • Sociologiska och psykologiska perspektiv på brott
  • Analyserar fall utifrån ett rättspsykologiskt perspektiv
  Lärare föreläser om kriminologi
 • År 3 - globalt

  Under sista året tittar vi på kriminologisk forskning ur ett globalt perspektiv. Finns det till exempel kopplingar mellan global fattigdom och våldsbrott i Sverige?

  Du fördjupar din kunskap och förståelse för hur globala, sociologiska och psykologiska aspekter kan påverka och förklara vad som sker i samhället.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Massmedia och brott
  • Modern kriminologi
  • Brott ur ett globalt perspektiv
  • Kriminalteknik
  • Undersöker global terrorism som organiserad brottslighet
  Elever i ett klassrum

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Kriminolog
 • Civilutredare
 • Beteendevetare
 • Jurist
 • Socionom
 • Polis

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Närbild på en lagbok

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SABET

Elever i ett klassrum

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Rätten och samhället 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?