×
 

Hoppa till innehållet

Meritpoäng för DBGY Malmö City

Är du nyfiken på om du har de betyg och meritpoäng som krävs för att komma in på Drottning Blanka Malmö City? På den här sidan har vi samlat information om meritpoäng, antagningspoäng och medelpoäng för våra program. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Elever umgås i skolans gemensamma lokaler

Antagningspoäng och medelpoäng för DBGY Malmö City

Ekonomiprogrammet (2023)

Ekonomiprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 217 och en antagningsgräns på 180 poäng.

El- och energiprogrammet (2023)

El- och energiprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 175.

Estetiska programmet (2023)

Estetiska programmet – Bild och formgivning hade år 2023 en medelpoäng på 190.
Estetiska programmet – Estetik och media hade år 2023 en medelpoäng på 212.
Estetiska programmet – Teater hade år 2023 en medelpoäng på 231.

Försäljnings- och serviceprogrammet (2023)

Försäljnings- och serviceprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 177 och en antagningsgräns på 157,5 poäng.

Hantverksprogrammet (2023)

Hantverksprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 182 och en antagningsgräns på 120 poäng.

Naturvetenskapsprogrammet (2023)

Naturvetenskapsprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 246.

Samhällsvetenskapsprogrammet (2023)

Samhällsvetenskapsprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 229 och en antagningsgräns på 205,5 poäng.

Hur räknar jag ut min meritpoäng?

Din meritpoäng är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Om du däremot har betyg i moderna språk räknas detta in i din meritpoäng som ett 17:e betyg, och du kan då få en högre meritpoäng. Baserat på 16 betyg kan du som max få 320 i meritpoäng, men 340 med ett 17:e betyg i moderna språk inräknat. Meritpoäng kallas också för betygspoäng eller meritvärde. Räkna ut din meritpoäng via knappen nedan!

Elever umgås i skolans gemensamma lokaler

Vad är antagningspoäng och medelpoäng?

Antagningspoäng motsvarar den lägsta meritpoängen som behövs för att bli antagen till programmet. Ibland kan antagningspoängen förändras mellan den preliminära antagningen och det slutgiltiga beskedet, och det är därför som ny statistik ibland står utskriven som preliminär. Kom ihåg att antagningspoängen också kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Medelpoäng är summan av alla intagna elevers meritpoäng på ett specifikt program, delat med antalet elever.