Teaterproduktion Estetiska programmet

Under tre år kommer ateljéer, studior och redigeringsrum vara din arena.

Elever tränar inför en teaterpjäs

Om profilen

Under tre år kommer ateljéer, studior och redigeringsrum vara din arena. Tillsammans med din egen och andra klasser kan du prova, öva och utvecklas handledd av lärare som själva är konstnärer, regissörer och skådespelare.

Genom Drottning Blankas Gymnasieskola kommer du få möjlighet att ställa ut dina verk, stå på en riktig scen och göra film redan på gymnasiet. Erfarenheter som du kommer ha nytta av hela livet.

När du väljer inriktning teater får du ta del av hela processen från skådespeleri till regi. I små grupper präglade av förtroende och tillit kommer du driva och medverka i teaterproduktioner som sätts upp på en professionell teater i närheten av skolan.

Under din tid på programmet kommer du systematiskt utveckla ditt dramatiska uttryck på scenen genom att träna scennärvaro, improvisation och rollgestaltning.

Elever läser ett manus

Detta händer under din tid på Teaterproduktion

 • År 1 - Personligt

  Du introduceras till hur en konstnärlig och kreativ process kan se ut, från första uttryck till färdig pjäs.

  Du får även studera grunderna i samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Utvecklar ditt dramatiska uttryck på scenen
  • Tränar scennärvaro, improvisation och rollgestaltning
  • Medverkar i en teaterproduktion
  Elever väljer tyg till kläder
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina färdigheter i skapandet av teatraliska uttryck, parallellt med fördjupad kunskap kring faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället och vi arbetar
  utifrån lokala vinklar.

  Du får alltmer skapa, tolka och uppleva olika former av teater.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Driver och medverkar i teaterproduktioner
  • Sätter upp pjäs på en professionell teater
  • Studiebesök
  • Medverkar i teaterproduktion
  • Tar del av av det rika kulturutbud i Malmöregionen
  Elever i ett grupprum
 • År 3 - globalt

  Nu stärks dina kompetenser och du studerar samhällets och teaterns samverkan globalt, kopplat till juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.

  Du förbereds på och utvecklar kunskaper i entreprenörskap och företagande.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Driver och medverkar i teaterproduktioner
  • Arbetar framför och bakom kameran
  • Kristalliserar ditt egna formspråk
  • Förbereder dig för ett yrkesliv eller framtida studier
  • Möjlighet till studiebesök till någon av våra europiska kulturstäder
  Elever läser in ett manus

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Skådespelare
 • Regissör
 • Dramaturg
 • Scenograf

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elev med en hatt

Om programmet

Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program men med många kreativa inslag. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom exempelvis de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ger dig en bred bas att stå på samtidigt som du får en möjlighet att vara kreativ och skapa, reflektera över dels dina egna med även över andras estetiska arbeten. Programmet ger dig möjlighet att utveckla både dina färdigheter inom design men också din analytiska förmåga.

Det estetiska programmet passar dig som är intresserad av kreativitet, samspel och utveckla din förmåga till eget skapande och framförande. Du får även lära dig att ha hantera digitala verktyg och medier.

Oavsett vilken profil du väljer får du högskolebehörighet och kan välja att studera vidare efter gymnasiet, även inom andra områden än musik. Du kan också välja att börja jobba direkt eller läsa vidare på en yrkeshögskola.

Ansökningskod: ESTEA

Elev sitter och målar

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Historia 2b – kultur 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Estetisk kommunikation 1 100
  • Konstarterna och samhället 50
  • Scenisk gestaltning 1 100
  • Scenisk gestaltning 2 100
  • Scenisk gestaltning 3 100
  • Teaterteori 100
  • Dramatik och dramaturgi 100
  • Filmproduktion 100
  • Fysisk teater 100
  • Regi 100
  • Retorik 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det nu?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?