Kriminologi Ekonomiprogrammet

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott.

Två elever i ett klassrum

Om profilen

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Lärare håller en presentation för en klass

Detta händer under din tid på Kriminologi

 • År 1 – Personligt

  Du introduceras till ekonomins och kriminologins grunder, betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle och det juridiska språket. Vi diskuterar även polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället.

  Du studerar teorier och förklaringar till vad som gör att vissa människor begår brott samt hur man arbetar brottspreventivt.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Rättegångsbesök
  • Gärningsmannaprofilering
  • Föreläsning av utredare vid enheten Brott i nära relation
  • Dyker ner i aktuella rättsfall
  • Gästföreläsningar
  lärare med elever i ett klassrum
 • År 2 – Lokalt

  Nu vässar du dina kunskaper inom juridiken och lär dig om hur lagar styr privatliv och samhälle. Vi
  jobbar mycket med konkreta fall, där vi studerar ex. tidigare domar.

  I kombination med juridiska kurser studerar ni rättspsykologi och vilka svårigheter som finns när vi skall lämna vittnesmål.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Rättegångsspel i arbetsrätt och straffrätt
  • Djupdyker i juridiska case – både fiktiva och verkliga där vi läser dom och påföljd
  • Fördjupning i gängkriminalitet
  • Analyserar fall utifrån ett rättspsykologiskt perspektiv
  • Rättegångsbesök – fokus på processrätt
  Lärare har lektion
 • År 3 – Globalt

  Nu får du se på kriminologi utifrån ett internationellt perspektiv. Där ingår att studera organiserad brottslighet, terrorism och extremism samt hur man kan arbeta för att stoppa det. Du studerar hur massmedia kan påverka brottslighet.

  Du får även lära dig om ekonomisk brottslighet, kopplat till affärsjuridik.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Massmedia och brott
  • Terrorismens påverkan på samhället
  • Temaområde: Hedersbrott eller brott i nära relation
  Två elever läser lagboken

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Ekonom
 • Jurist
 • Advokat
 • Åklagare
 • Utredare
 • Polis

Mål – Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni
Lärare och elev vid tavlan

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Ansökningskod: EKJUR

Elev läser en tjock bok

Poängplan

Programfördjupning uppdateras inom kort.

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Företagsekonomi 1 100
  • Privatjuridik 100
  • Moderna språk 100
  • Psykologi 1 50
  • Filosofi 1 50
  • Affärsjuridik 100
  • Rätten och samhället 100
  • Psykologi 2a 50
  • Programfördjupning 300
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?