Finans Ekonomiprogrammet

Här får du en bred utbildning på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi i grunden och med en intressant profil Finans.

Elev tittar nöjt in i kameran under en lektion

Om profilen

Upptäck vår helt nya, unika och spännande profil! Här får du en bred utbildning på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi i grunden och med en intressant profil Finans. Lär dig om hur finansmarknaden påverkar dig, ditt närområde och världen.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt närområde och även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev tittar nöjt in i kameran under en lektion

Detta händer under din tid på Finans

 • År 1 – Personligt

  Under ditt första år introduceras du till ekonomiska begrepp och du får lära dig ämnen som företagsekonomi, privatekonomi och aktiesparande. Du lär dig att lägga en budget och får skapa din egen aktieportfölj.

  Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och deras roll i samhället.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Bygg din egen aktieportfölj
  • Gästföreläsningar om privatekonomi och aktiesparande
  • Företagande och företagsamhet
  Elev tittar nöjt in i kameran under en lektion
 • År 2 – Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

  Du får även fördjupade kunskaper kring företagsekonomi och redovisning där du följer en bransch och får se hur ett svenskt företag fungerar.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Studiebesök hos lokalt näringsliv
  • Föreläsningar av framgångsrika entreprenörer
  • Företagsanalys av ett lokalt företag
  Elever sitter i ett ljust klassrum
 • År 3 – Globalt

  Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och aktiekunskaper och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

  Du introduceras nu till internationell handel och vi studerar sambanden mellan finansmarknaden och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Karriärplanering
  • Aktieanalys och hållbara investeringar
  • Studiebesök högskola och universitet
  Lärare hjälper sin elev

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Ekonom
 • Civilekonom
 • Nationalekonom
 • Ekonomisk analytiker
 • Revisor

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
 • Alumni
Lärare hjälper sina elever

Om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Ansökningskod: EKEKO

Elever på ekonomiprogrammet

Poängplan

Poängplan uppdateras inom kort.

 • Totala poäng 0p

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?