×
 

Hoppa till innehållet

Bubblar du också av frågor som bara MÅSTE ut?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola. Vi hoppas att svaren kan vara till din hjälp. Om du fortfarande behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig direkt till oss.

 

Elever sitter tillsammans i skolan

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola.

 • Aktuella datum och tider för öppet hus hittar du här.

 • Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval hittar du på sidan Söka till DBGY Uppsala.

 • Aktuella läsårstider hittar du här.

 • Skolan har ett mindre bibliotek med skönlitteratur, facklitteratur och referensverk under läsåret 23/24 med ett större planerat för nästkommande läsår.

 • Ja följ gärna den på instagram @salongdbgyuppsala! Där hittar du öppettider och bokning.

 • Skolan startade 2009. 2020 bytte vi namn från Hagströmska till Drottning Blankas Gymnasieskola.

 • Utöver att vi är en trivsam skola i centrala Uppsala erbjuder vi dig även möjlighet att utvecklas både som elev och som person. Med hjälp av resiliens, elevhälsoteamets främjande arbete och koppling till yrkeslivet kan vi erbjuda dig en bra grund för framtiden. Vi har samlat kunniga och erfarna lärare inom varje program, som säkerställer en hög nivå på utbildningarna i ett nära samarbete med yrkeslivet!

 • Drottning Blanka Uppsala är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

  VAD ÄR EN FRISKOLA?
  En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria
  . Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Det går ca 240 elever på skolan.

 • Skolan ligger i Polacksbacken med vacker utsikt över Uppsala och nära flera av de största stadsbussarnas linjer.

 • Detta kan du få hjälp med genom att tala med skolsköterskan.

 • Ja, följd om görna på deras Insta! @dbgy.elevkar. Elevkåren annordnar bland annat olika temaveckor och Introduktionsdagar för alla nya ettor.

 • Ja, skolan har schemalagd läxhjälp

 • Skolans elevhälsa består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

 • Skolan erbjuder spanska, franska och tyska i steg 1-4.

 • Idrott sker på KAP området, Slottskogen eller i olika hallar i Uppsala beroende på aktivitet. Schemat anpassas efter idrotten inklusive transporttid.

 • Skolans dagar börjar generellt sett kring 8.30 och slutar kring 15.30. Tiderna varierar mellan program och beroende på exempelvis vilket språk eller individuella val du läser.

 • Skolan har låsåret 23/24 delad matsal med en annan gymnasieskola, men äter på egna tider.

 • Alla elever får under studietiden låna en personlig bärbar dator av märket Chromebook.

 • Du hittar aktuella antagningsgränser och medelpoäng på sidan Meritpoäng.

 • Skicka ett mail till uppsala@dbgy.se så kommer vi ta kontakt med dig.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Om du vill läsa ett yrkesprogram (t.ex. hantverksprogrammet och vård- & omsorgsprogrammet) måste du ha godkänt i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoängen är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål om skolan kan du göra det här

 • Om du saknar inloggningsupgifter till Schoolsoft kan du kontakta din/din ungdoms mentor, rektor eller administratör. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss.

 • Du hittar Schoolsoft för Drottning Blankas Gymnasieskolor här.

 • Den som har minst 6 KM från folkbokföringsadressen till skolan erhåller busskort från Uppsala kommun. Det är kommunen som administrerar och skickar ut dessa.