×
 

Hoppa till innehållet

Mental träning

Du som väljer Drottning Blanka blir en del av vår satsning på Mental Träning – som ska underlätta din skolvardag och få dig att lyckas bättre under dina tre år på gymnasiet.

Det är vår övertygelse att ditt lärande och din mentala styrka hänger tätt samman. Därför ser vi det som en stor tillgång att vi har arbetat med Mental Träning i olika former sedan flera år tillbaka och fortsätter att utveckla konceptet.

Ger dig och personalen verktyg att hantera skolvardagen

Kombinerat med god undervisning, ger Mental Träning dig de rätta verktygen för att uppnå ökad uthållighet och trygghet, vilket i sin tur banar väg för goda studieresultat. Vår ambition är att Mental Träning ska genomsyra hela verksamheten. Rektor, lärare, elevhälsa och annan personal samarbetar för att rusta dig genom hela din utbildning. Du kommer också handfast att öva på olika strategier för att stärka din mentalitet.

Stärker dig som individ

Mental Träning är ett av flera sätt där vi inom DBGY stöttar dig under dina år på gymnasiet. Målsättningen är att öka din mentala styrka och på sikt även förbättra dina studieresultat. Det är viktigt för oss att det går bra för dig, nu men även i framtiden! Mental Träning är en investering i din framtid där du får praktiska verktyg och strategier för att hantera olika utmaningar, främst kopplat till lärande i olika former.

Lärare och elev pratar inför klassen
  • Övningarna har gjort att jag blivit lugnare i situationer som jag förut såg som katastrofala.

    Citat från elev

  • Detta har hjälpt mig i vardagen både i och utanför skolan och gjort att jag har lärt mig hantera svåra situationer.

    Citat från elev

För att du ska må bra och lyckas

Inom Drottning Blankas Gymnasieskolor arbetar vi även mycket med vår elevhälsa. Det är egentligen inte så konstigt eftersom skolverket bestämt att alla skolor måste ha just en elevhälsa – men vad betyder det egentligen?

Elever i ett klassrum

Läs mer om vad du får som elev!

Utöver våra elever och undervisningen finns det ett par saker som vi bryr oss lite extra om. Detta är områden som vi satsar extra mycket på och som ska ge dig som elev extra bra förutsättningar under din gymnasietid.