Räddningsmedicin Vård- och omsorgsprogrammet

På profilen Räddningsmedicin ligger fokuset här på akutsjukvård.

Elever med en övningsdocka

Om profilen

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården! Från och med höstterminen 2023 ger utbildningen dig även grundläggande högskolebehörighet. Du kan även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Lärare och elever sätter på en mask på en docka

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

 • År 1 - Personligt

  Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa.

  Du får även en förståelse för vikten av en tydlig yrkesidentitet och den betydelse som du kommer att ha för många människors välbefinnande.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Du lär dig det medicinska språket
  • Du studerar kroppens anatomi och fysiologi
  • Gästföreläsare från vårdsektorn gör besök
  • Du genomför din första APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  • Inom utbildningen kan du även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt inom vården.

  Du fördjupar dina kunskaper inom sjukdomslära och tittar närmare på barn och ungas utveckling.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Samarbetar med Räddningstjänsten
  • Vi söker svar på frågan: Hur blir vi sjuka?
  • Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår
  Lärare och elev med en övningsdocka
 • År 3 - globalt

  Nu stärks dina kompetenser ytterligare kring hur du kan ge den bästa vården genom att se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter. I årskurs tre kan du också välja en fördjupningskurs inom Barn- och ungdomshälsa.

  Du får ökade kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar möjligheterna att kommunicera och
  arbeta i andra länder. Du får också möjlighet att genomföra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Har ett internationellt perspektiv
  • Räddningsvecka med fokus på akutsjukvård
  • Hur utför vi HLR och agerar vid brand?
  • Hur hanterar vi kriser och katastrofer?

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Intensivvårdssköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Undersköterska
 • Personlig assistent
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Apotekstekniker

Mål – Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns två olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Programkod: VO

Lärare visar en docka av kroppen för elever

Poängplan

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Anatomi och fysiologi 1 50
  • Anatomi och fysiologi 2 50
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
  • Gerontologi och geriatrik 100
  • Hälso- och sjukvård 1 100
  • Hälso- och sjukvård 2 100
  • Omvårdnad 1 100
  • Omvårdnad 2 100
  • Psykiatri 1 100
  • Psykiatri 2 100
  • Psykologi 1 50
  • Samhällskunskap 1a2 50
  • Social omsorg 1 100
  • Social omsorg 2 100
  • Vård- och omsorgsspecialisering 100
  • Räddningsmedicin 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?