Lärare håller lektion i att sätta sprutor.

Drottning Blankas Gymnasieskolor utbildar flest undersköterskor i Sverige

Drottning Blanka utbildar över 1000 undersköterskor på 15 av sina gymnasieskolor runtom i landet. Satsningen på vård- och omsorgsprogrammet fortsätter. Det senaste läsåret ökade elevtalen med nästan 10 procent och snart hoppas skolorna kunna utbilda ännu fler. Utbildningen ger eleverna de verktyg som krävs för att arbeta i en livsviktig bransch som skriker efter kompetens.

– Det råder stor brist på utbildade undersköterskor i vården men på flera orter ser vi nu att antalet elever som söker till våra gymnasieprogram inom vård- och omsorgsutbildning ökar. Därför har vi gjort nya satsningar på utbildningen så att vi kan fortsätta säkra hög kvalitet och utbilda så många undersköterskor som möjligt, säger Charlotta Hayward, skolchef för Drottning Blankas Gymnasieskolor.

En växande befolkning och stora utmaningar inom vården ställer höga krav på samhället. Drottning Blanka utbildar i dag flest undersköterskor på gymnasienivå i Sverige. Vård- och omsorgsprogrammet finns idag på 15 av Drottning Blankas 28 gymnasieskolor, och till nästa läsår startar programmet på ytterligare en skola – Drottning Blanka i Uppsala. I satsningen ingår ett helhetsgrepp om utbildningen på huvudmannanivå, där förstelärare Linda Befring Hellesund på Drottning Blanka Söderport i Malmö fått uppdraget att inventera programmets utrustning på samtliga skolor. En annan del av huvudmannauppdraget är att stärka Drottning Blankas nätverk för vård- och omsorgslärare.

– För oss är det viktigt att eleverna får en så verklighetsförankrad utbildning som möjligt. Vi har bland annat sett över metodrummen på alla utbildningar för att säkerställa att eleverna arbetar med samma moderna utrustning som de kommer att möta i arbetslivet. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning på alla våra skolor, oavsett om du studerar i Malmö eller Borås, säger Charlotta Hayward.

  • För oss är det viktigt att eleverna får en så verklighetsförankrad utbildning som möjligt.

    Charlotta Hayward Skolchef för Drottning Blankas Gymnasieskolor

Undersköterska blir en skyddad titel

Den 1 juli blir undersköterska en skyddad yrkestitel som kräver intyg. Det hoppas Charlotta Hayward ska leda till att en ännu högre andel av eleverna satsar på att gå ut med godkänd gymnasieexamen. Bristen på undersköterskor gör eleverna mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och många kommer ut i arbetslivet redan tidigt under utbildningen. Elever som avslutar hela sin utbildning blir licensierade och de har därmed även möjlighet att läsa vidare till exempelvis sjuksköterska.

Elever som vill bidra till samhället

I Drottning Blankas elevenkät från februari 2023 svarar flera elever att de valde att läsa vård- och omsorgsprogrammet för att de är intresserade av människor, tycker om att hjälpa och vårda och att de vill bidra till samhället. En elev svarar:

“Jag vill kunna hjälpa människor som är i behov av vård, oavsett vem de är eller vilken bakgrund de har. Alla har rätt till att få den vård de söker.”

Ett annat svar lyder: “Jag var intresserad av ämnet och visste att vi i Sverige har för lite vårdpersonal. Du har garanterat ett jobb efter gymnasiet och det tycker jag känns tryggt.”

På frågan om hur vi gemensamt ska kunna lösa vårdkrisen kommer eleverna med en rad förslag. Bland annat handlar det om bättre arbetsvillkor och höjda löner, men också om vikten av att föra en öppen dialog om orsakerna till problemen inom sjukvården. Många svarar att en stor del handlar om att få fler att vilja läsa vård- och omsorgsprogrammet.

Brist på APL-platser och handledare begränsar skolorna

De senaste åren har antalet elever som söker Drottning Blankas vård- och omsorgsprogram ökat. Det enda som begränsar skolorna att ta emot fler elever är tillgången på APL-platser (praktikplatser för arbetsplatsförlagt lärande). I många fall saknas det även handledare inom vården.

– Som utbildare vill vi ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa vårdkrisen, men vissa saker styr vi inte över. Vi gör allt för att utbilda ännu fler undersköterskor, men det behövs fler APL-platser för eleverna och fler utbildade handledare. Här krävs samverkan mellan flera delar av samhället, menar Charlotta Hayward.

För mer information om Vård- och omsorgsprogrammet på Drottning Blanka, kontakta Charlotta Hayward, skolchef för Drottning Blankas Gymnasieskola, på charlotta.hayward@academedia.se eller 076 109 74 57.

Fakta: Dessa skolor har Vård- och omsorgsprogrammet

Drottning Blanka har 28 gymnasieskolor på 22 orter runt om i Sverige. Vård- och omsorgsprogrammet finns idag på skolorna i Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jakobsberg, Jönköping, Kristianstad, Malmö. Nacka, Norrköping, Skövde, Stockholm, Uddevalla, Uppsala och Varberg.

Nyheter

Se alla nyheter