Uniform och beteende Samhällsvetenskapsprogrammet

Uniform och beteende är vår profil som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap.

Elev i branduniform håller upp en brandsläckare framför sina vänner

Om profilen

Uniform och beteende är vår profil som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. För dig som vill ha en god grund att stå på och som i framtiden är intresserad av att jobba inom tex ett uniformsyrke, är detta helt rätt val av utbildning. Utbildningen har en röd tråd igenom sig och grundar sig på yrken som tex polis, kriminalvårdare, yrken inom försvarsmakten eller räddningstjänsten etc.

Inriktningen är beteendevetenskap och betyder att du läser mycket om beteende och förhållningssätt, både i grupp och som enskild individ och med bas i psykologin. Elever som tex är intresserade av att läsa vidare till tex socionomer, beteendevetare eller psykologer får en god bas att bygga vidare på. Våra fördjupningskurser är kurserna kriminologi samt fred och konfliktfrågor och ger dig en god bas inför det internationella perspektivet i utbildningen.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev i branduniform håller en brandsläckare

Detta händer under din tid på Uniform och beteende

 • År 1 - Personligt

  Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

  Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom
  yrkesområdet.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Lägerskola
  • Träning i friluftsliv och ledarskap
  • Föreläsare från uniformsbranschen, t.ex. militären och Polisen
  • Studiebesök på t.ex. en brandstation
  Lärare hjälper sina elever
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

  Du studerar värderingar och de personliga egenskaper som krävs inom uniformsyrkena som till exempel gott uppförande, ansvarstagande och samarbete.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Studiebesök hos t.ex. Försvarsmakten
  • Besök och aktivitet hos MSB
  • Föreläsare från Räddningstjänsten
  • Paddling med samarbetsövningar
  • Genomför DNA-undersökningar
  Elev sitter med en bok på rasten
 • År 3 - globalt

  Nu får du fördjupa dig inom kriminologi samt etnicitet och kulturmöte. Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska
  aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället.

  Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke har möjlighet att läsa till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart. Dessutom får du kunskap om vilka krav som ställs för att bli
  antagen till utbildningar inom uniformsyrken, samt hur rekryteringen brukar gå till.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Besök hos polisutbildningen
  • Studieresa till Riksdag och polismuseum
  • Möjlighet till internationellt utbyte
  • Gärningsmannaprofilering
  • Besök på rättegång
  Elever lyssnar noga på sin kompis

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Alla yrken inom försvarsmakten
 • Biståndsarbetare
 • Kriminalvårdare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Förhörsledare/utredare
 • Polis
 • Lärare
 • Socionom

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elever sitter utomhus med en lärobok

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SABET

Elever trivs tillsammans i skolan

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Etnicitet och kulturmöten 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?