Kriminologi SABET

Om profilen

På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, så du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Detta händer under din tid på Kriminologi

 • År 1 - Personligt

  Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp, kriminologi och rättspsykologi.

  Vi utforskar vilka styrkor och utvecklingsområden du själv besitter och du utvecklar din förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter andra individer kan ha.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Får en grund i lag och rätt, hur lagstiftning går till och lagar genom historien
  • Lär oss om mediebevakning
  • Besöker rättegångar
  • Lär oss om det mänskliga psyket
 • År 2 - lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår lokalt samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du lär dig tänka och resonera kring teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar.

  Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Lär oss om orsaker till brottslighet
  • Fördjupar oss inom psykologin
  • Studiebesök oh gästföreläsare med koppling till rättsystemet
 • År 3 - globalt

  Nu stärks dina kompetenser kring lag och rätt och vi studerar även freds- och konfliktkunskap.

  Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Studerar hur vi på enskild nivå på samhällsnivå kan förebygga brott
  • Studiebesök och gästföreläsare
  • Får en introduktion till juridikämnen

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Utredare
 • Förhörsledare
 • Analytiker
 • Tulltjänsteman
 • Domstolssekreterare
 • Larmoperatör/SOS-operatör
 • Polis

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SABET

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Rätten och samhället 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?