×
 

Det finns fortfarande ett par platser kvar på några av våra program. Kontakta gymnasieantagningen för att veta vilka program som är aktuella och hur du går tillväga för att göra en sen ansökan.

Administration

Elevhälsa

Personal

Synpunkter på verksamheten

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.