Beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteende är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.

Elev i ett klassrum

Om profilen

Beteende är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Om du är intresserad av ex. psykologi och hur människor fungerar, så är detta helt rätt val för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Lärare och två elever i ett klassrum

Det händer under din tid på Beteendevetenskap

 • År 1 - Personligt

  Du väljer programmet för att du är intresserad av hur samhället påverkar oss och hur vi själva kan
  påverka samhället.

  Under första året läggs grunderna för att förstå detta samspel och även hur vår historia påverkar vår samtid och framtid.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Projekt: Medveten samhällsmedborgare
  • Rättigheter och skyldigheter som individ i samhället – så fungerar det
  • Regelbundna föreläsningar och studiebesök
  Lärare och elever i ett klassrum
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteenden i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation. Du utvecklar din förmåga att tänka och resonera kring mänskliga beteenden i olika sammanhang.

  Du lär dig mer om hur man kan använda psykologi i vardagen och utvecklar en djupare förståelse om hur samarbeten och grupprocesser
  fungerar.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Projekt med fördjupning i kommunikation- och gruppteori
  • Undersöker vilken betydelse arv och miljö har ur ett psykologisk perspektiv
  • Regelbundna föreläsningar och studiebesök
  Elever i ett klassrum
 • År 3 - Globalt

  Under sista året ligger fokus på socialt entreprenörskap – att använda dina förmågor till att göra världen lite bättre för oss alla!

  Du vässar ditt sätt att informera och övertyga, presentera och briljera.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Fördjupning i det mänskliga beteendet
  • Interkulturell kommunikation – ett bredare perspektiv på hur människor kommunicerar i olika sammanhang och roller
  • Gymnasiearbete
  Närbild på händer som skriver på ett tangentbord

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Jurist
 • Socionom
 • Polis
 • Beteendevetare
 • Lärare
 • Projektledare
 • Psykolog
 • Logoped

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elever i ett klassrum

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SABET

Elever i ett klassrum

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Retorik 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?