Ekonomi Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är en utbildning för dig som vill plugga vidare och senare arbeta med ekonomi i någon form.

Elev framme vid tavlan

Om profilen

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är en utbildning för dig som vill plugga vidare och senare arbeta med ekonomi i någon form.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Lärare håller en lektion framme vid tavlan

Detta händer under din tid på Ekonomi

 • År 1 - Personligt

  Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter när du introduceras till ekonomiska begrepp, ex.: redovisning, kalkylering och marknadsföring.

  Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Går på rättegång
  • Lägger privatbudget
  • Gör studiebesök
  Elever i ett klassrum
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper. Hur påverkar ekonomin samhällsutvecklingen, inte minst lokalt? Och varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till ekonomi?

  Du får även fördjupade kunskaper kring entreprenörskap och att starta och driva företag.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Gör studiebesök ute i det lokala näringslivet
  • lyssnar till föreläsningar av yrkesrepresentanter
  • UF-företagande
  Elever i ett klassrum
 • År 3 - Globalt

  Under det sista året stärks dina ekonomiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

  Vi studerar sambanden mellan företags ledarskap, organisation och ekonomi ur ett globalt och hållbart perspektiv. Du får även en förståelse för juridikens betydelse för privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Diplomerad gymnasieekonom
  • Arbetar med case om internationella företag
  • Möjlighet till utbytesresa via Erasmus
  • Företagande kopplat till organisation och ledarskap
  Lärare framme vid tavlan

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Ekonom
 • Civilekonom
 • Nationalekonom
 • Projektledare
 • Revisor

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elever i ett klassrum

Om programmet

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter när du ska välja fortsatta studier efter gymnasiet och när du kommer ut i arbetslivet. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.

Med undervisning nära anknuten till näringslivet och dina egna erfarenheter förbereder vi dig för vidare högskolestudier inom till exempel juridik, ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller andra samhällsvetenskapliga områden. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Ansökningskod: EKEKO

Elev läser en tjock bok

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Företagsekonomi 1 100
  • Privatjuridik 100
  • Moderna språk 100
  • Psykologi 1 50
  • Företagsekonomi 2 100
  • Entreprenörskap och företagande 100
  • Matematik 3b 100
  • Affärsjuridik 100
  • Ledarskap och organisation 100
  • Marknadsföring 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?