Beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteende är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.

Elev i ett klassrum

Om profilen

Beteende är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Om du är intresserad av ex. psykologi och hur människor fungerar, så är detta helt rätt val för dig!

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Lärare och elever i ett klassrum

Det händer under din tid på Beteendevetenskap

 • År 1 - Personligt

  Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

  Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom
  yrkesområdet.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Tydliggör och använder oss av vetenskapliga teorier och metoder
  • Arbetar praktiskt i alla ämnen med att skapa ett källkritiskt förhållningssätt
  lärare och elever i ett klassrum
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

  Hur kan ex. makt påverka samhället utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter? Och vad spelar historian för roll idag och för framtiden?

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Övar oss i att förstå ekonomipolitiska händelseförlopp
  • Fördjupar oss i specifika historiska händelser
  • Utforskar makt, social status och ekonomiska fördelar
  Elever i ett klassrum
 • År 3 - Globalt

  Nu får du fördjupa dig inom ledarskap. Fördjupningen är både teoretisk och praktisk. Du får förståelse för olika typer av ledarskap men övar också praktiskt på att leda andra.

  Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som önskar en global och internationell erfarenhet.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Tränas i att praktiskt arbeta i olika grupper och sammanhang
  • Genomför och dokumenterar egna experiment
  • Lär oss se de idémässiga grunderna till det mänskliga samhället
  Närbild på elevs händer som skriver på en dator

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Alla yrken inom försvarsmakten
 • Biståndsarbetare
 • Officer
 • Väktare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Volontär
 • Polis

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elever i ett klassrum

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SABET

Två elever i ett klassrum

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Ledarskap och organisation 100
  • Kommunikation 100
  • Psykologi 2a 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Sociologi 100
  • Filosofi 2 50
  • Människors miljöer 100
  • Pedagogiskt ledarskap 100
  • Psykologi 2b 50
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?