Juridik Ekonomiprogrammet

Juridik är en utbildning som ryms inom Ekonomiprogrammet.

Två elever i ett klassrum

Om profilen

Juridik är en utbildning som ryms inom Ekonomiprogrammet. I ledar- och chefsuppdrag ingår ofta ett ekonomiskt ansvar och detta förbereds du inför genom kurser i företagsekonomi, i kombo med juridikkurser riktade mot privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev i ett klassrum

Det här händer under din tid på Juridik

 • År 1 - Personligt

  Du introduceras nu till betydelsen av lagar och regler i ett demokratiskt samhälle.

  Du lär dig också vilka olika typer av företag som finns och om deras roll i samhället. Vi har alla kommit i kontakt med företag på olika sätt och vi utgår från dina erfarenheter.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Studiebesök hos domstolar
  • Bjuder in Ung Privatekonomi som föreläser
  • Lyssnar till föreläsningar med personer från näringslivet
  Två elever i ett klassrum
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina kunskaper om hur lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Varför är det viktigt att veta hur människor tänker, känner och handlar, i relation till juridik?

  Du får göra studiebesök hos lokala rättsinstanser och dyka ner i verkliga fall.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Minglar med politiska ungdomspartier
  • Studiebesök
  Närbild på en lagbok
 • År 3 - Globalt

  Under det sista året stärks dina ekonomiska och juridiska kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

  Du lär dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt och du blir förberedd på att arbeta i en internationell kontext.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Driver UF-företag
  • Bjuder in personer från näringslivet som berättar om sina yrken kopplat till ekonomi och juridik
  • Studiebesök hos domstolar
  Lärare och elev i ett klassrum

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Ekonom
 • Jurist
 • Advokat
 • Åklagare
 • Utredare
 • Polis

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Närbild på två elever

Om programmet

Det breda ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare högskolestudier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet utvecklar dina kunskaper i entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. Inom programmet finns möjlighet att, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater, starta och driva ett eget företag genom det som kallas Ung Företagsamhet.

Ansökningskod: EKJUR

Elev läser lagboken

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Företagsekonomi 1 100
  • Privatjuridik 100
  • Moderna språk 100
  • Psykologi 1 50
  • Filosofi 1 50
  • Affärsjuridik 100
  • Rätten och samhället 100
  • Psykologi 2a 50
  • Entreprenörskap och företagande 100
  • Företagsekonomi 2 100
  • Ledarskap och organisation 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?