Räddningsmedicin Vård- och omsorgsprogrammet

På profilen Räddningsmedicin ligger fokuset här på akutsjukvård.

Elever med en docka

Om profilen

Räddningsmedicin är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Efter utbildningen är du undersköterska och kan börja jobba direkt inom vården! Sedan höstterminen 2023 ger yrkesprogram även grundläggande högskolebehörighet. Du kan även välja till kurser för att få särskild behörighet till exempelvis sjuksköterskeprogrammet.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

lärare och elever sätter en mask på en docka

Detta händer under din tid på Räddningsmedicin

 • År 1 - Personligt

  Du får kunskaper i omvårdnadsteknik och hur man bemöter människor i alla åldrar och i olika behandlings- och vårdsituationer. Du lär dig också grundligt om hygien och hälsa och får en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Det profesionella förhållningssättet
  • Vård vid livets slut
  • Praktiska övningar med tekniska hjälpmedel i vårt metodrum
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  Närbild på en syrgasmask
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg fördjupar du dina kunskaper i anatomi och funktionsförmåga. Du lär dig om de lagar och regler som styr vården och socialtjänsten och hur man dokumenterar och rapporterar på ett korrekt sätt. Du fördjupar dig också i olika läkemedel och deras biverkningar.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Gemensamma aktiviteter med fokus på krissituationer
  • Föreläsningar
  • Studiebesök med praktiska uppgifter hos aktörer inom ambulanssjukvård
  • Rehabilitering och habilitering
  • Livrädd och HLR
  • Praktiska övningar med tekniska hjälpmedel i vårt metodrum
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  Lärare och elever med en provdocka
 • År 3 - Globalt

  Under ditt sista år stärks dina kompetenser ytterligare mot arbetet inom akutsjukvård och
  räddningsmedicin. Du lär dig också hur du kan ge den bästa patientvården utifrån biologiska,
  psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Du får nu även kunskaper i samtalsmetodik, vilket ökar dina möjligheter att kunna kommunicera och arbeta i andra länder.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande
  • Studiebesök med praktiska uppgifter hos aktörer inom räddningstjänst
  • Etik i teori och praktik
  • Examensarbete
  • Praktiska övningar med tekniska hjälpmedel i vårt metodrum
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  Två elever med en docka

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Undersköterska
 • Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut
 • Personlig assistent
 • Skötare

Mål – Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
Lärare instruerar elever med hjälp av en docka

Om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som sedan höstterminen 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik.

Hos Drottning Blankas Gymnasieskola finns två olika profiler inom vård- och omsorgsprogrammet, vilka ska ge dig fördjupad kunskap inom ditt intresseområde.

Programkod: VO

Lärare visar en docka av kroppen för elever

Poängplan

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Anatomi och fysiologi 1 50
  • Anatomi och fysiologi 2 50
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
  • Gerontologi och geriatrik 100
  • Hälso- och sjukvård 1 100
  • Hälso- och sjukvård 2 100
  • Omvårdnad 1 100
  • Omvårdnad 2 100
  • Psykiatri 1 100
  • Psykiatri 2 100
  • Psykologi 1 50
  • Samhällskunskap 1a2 50
  • Social omsorg 1 100
  • Social omsorg 2 100
  • Vård- och omsorgsspecialisering 100
  • Räddningsmedicin 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?