×
 

Hoppa till innehållet

Bubblar du också av frågor som bara MÅSTE ut?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola. Vi hoppas att svaren kan vara till din hjälp. Om du fortfarande behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig direkt till oss.

Elever i skolans gemensamma lokaler

Vanliga frågor och svar

 • se vår sida för gymnasievalet.

 • Du hittar aktuella terminstider här.

 • Skolan startade 2008.

 • Drottning Blanka Gårda är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

  VAD ÄR EN FRISKOLA?
  En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Vår skola har ett starkt fokus på inspirerande undervisning, gemenskap och trivsel. Våra engagerade mentorer arbetar tillsammans med dig för att det ska gå bra i dina studier och för att dina tre år på skolan ska bli framgångsrika.

 • På vår skola går ca 800 elever.

 • Vi finns i nyrenoverade lokaler på Anders Persongatan 18 i centrala Göteborg, ett stenkast från Svingeln. 

 • Ja, skolan har ett bibliotek.

 • Kontakta skolsköterskan och din mentor så hjälper de dig med det.

 • Ja, skolan har en aktiv elevkår.

 • Ja, vi har stödtider i schemat.

 • Elevhälsan och mentorerna arbetar tillsammans för att ge dig det stöd du behöver för att lyckas i dina studier hos oss.

 • Vi erbjuder spanska, franska och tyska, alla steg.

 • Vi har idrott både utomhus och inomhus. När vi är inomhus är vi i Nordic Wellness lokaler.

 • Ta gärna kontakt med någon av de programansvariga på skolan för att se ett exempelschema. Vi lägger även ut exempelscheman på vår Facebook-sida.

 • Ja, skolan har en egen matsal och skollunchen serveras från Matverket.

 • Vi jobbar med Chromebooks, i Google Drive och Google Classroom. Alla elever får ett digitalt verktyg att låna under skoltiden.

 • Se vår sida för meritvärde.

 • Kontakta SYV på majja.backmanfrisk@dbgy.se

 • Du hittar aktuella datum och tider för öppet hus här.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Om du vill läsa ett yrkesprogram (t.ex. hantverksprogrammet och vård- & omsorgsprogrammet) måste du ha godkänt i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoängen är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål om skolan kan du göra det här

 • Om du saknar inloggningsupgifter till Schoolsoft kan du kontakta din/din ungdoms mentor, rektor eller administratör. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss.

 • Du hittar Schoolsoft för Drottning Blankas Gymnasieskolor här.

 • Det brukar vara kommunen som avgör om man får ett busskort eller inte. Regeln som gäller är att man måste bo 6 KM från skolan för att få ett busskort.