Kriminologi och samhället Samhällsvetenskapsprogrammet

Kriminologi och samhället är en unik profil som ryms inom vårt Samhällsvetenskapsprogram med inriktningen samhällsvetenskap.

Elev pekar ut en brottsplats

Om profilen

Kriminologi och samhället är en unik profil som ryms inom vårt Samhällsvetenskapsprogram med inriktningen samhällsvetenskap. Om du är intresserad av att få en bred bas att bygga vidare på men också är nyfiken på människors beteende och vad som gör att vissa begår brott, så är den här utbildningen ett bra val för dig.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Elev pekar på ett brottsplatsfynd

Detta händer under din tid på Kriminologi och samhälle

 • År 1 - Personligt

  Du får en introduktion till samhällsvetenskapliga frågor, ex. demokrati, kommunikation, etik,
  genus och miljö. Hur bygger man ett hållbart samhälle?

  Du utvecklar din förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap.

  Exempel på vad vi gör under år 1:

  • Stort fokus på källkritik i block/tematisk undervisning (historia, samhällskunskap och svenska)
  • Lär oss grunderna i vetenskapligt arbetssätt
  • Introduceras till gärningsmannaprofilering, aktuella brottsfall, kriminalpolitik samt kriminologiska termer
  Elev pekar ut brottsplats
 • År 2 - Lokalt

  I nästa steg utvecklas dina färdigheter i att utvärdera vetenskapliga arbetssätt, teorier
  och metoder.

  Utifrån olika arbetssätt och förutsättningar skapar du ett ansvarstagande och en självständighet, både i teori och praktik.

  Exempel på vad vi gör under år 2:

  • Ämnesövergripande fördjupningsarbete i kriminologi, med inslag av andra ämnen
  • Förberedelse för gymnasiearbete genom att göra en mindre, liknande rapport
  Elev läser kriminologi
 • År 3 - Globalt

  Under det sista året stärks dina kompetenser och du blir rustad inför livet efter gymnasiet.

  Du fortsätter att öva dig i vetenskapligt skrivande inom ramen för de kurser som erbjuds.

  Exempel på vad vi gör under år 3:

  • Gymnasiearbete med ämnesval
  • Förbereder dig inför examinsationsformer inom högre studier: opponering och seminarium
  Elever på ekonomiprogrammet

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Kriminolog
 • Polis
 • Statsvetare
 • Lärare
 • Psykolog
 • Beteendevetare
 • Kriminalvårdare
 • Jurist
 • Diplomat

Mål – Efter gymnasiet

 • Högre utbildning
Elev går igenom en undersökning

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Ansökningskod: SASAM

Elever har kul medan de pluggar

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
  • Filosofi 1 50
  • Moderna språk 200
  • Psykologi 1 50
  • Geografi 1 100
  • Historia 2a 100
  • Religionskunskap 2 50
  • Samhällskunskap 2 100
  • Samhällskunskap 3 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
  • Sociologi 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Hur känns det?

Det är viktigt att du väljer en utbildning som känns bra i magen. Är du redo för nästa steg eller vill du fortsätta leta?